ANINDA TEKLİF AL

Size özel teklif hazırlayabilmemiz için hizmetinizi berlirleyip formu eksiksiz doldurunuz...

 • 0 (533) 085 01 55

  TKDK alacaklarının tahsiline ilişkin düzenleme

  Yazı Boyutu

  TKDK alacaklarının tahsiline ilişkin düzenleme

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) süresi içinde ödenmeyen alacaklarının korunmasında, takip ve tahsilinde belirlenen yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.  Kurumun, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Yönetmelikle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde TKDK tarafından kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

  Buna göre, Türkiye'de ikametgahı bulunmayan borçlunun durumu, alacağın tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa kurumun görevli birimi kendisinden teminat isteyebilecek.

  Alacakların tahsiline ilişkin belirtilen teminatı sağlayamayan borçluların muteber bir şahsı müteselsil kefil veya müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, şahsi kefaleti veya gösterilen şahsı kabul edip etmemeye tahsil ünitesi yetkili olacak.

  İhtiyati haciz, kanunun ilgili maddesinde belirtilen sebeplerin bulunması halinde, hiçbir süreye bağlı kalmaksızın il koordinatörünün kararıyla derhal uygulanacak.